Boekhoudkantoor DMVB

Een klantvriendelijke service voor elke ondernemer

Digitaliseer je boekhouding met onze DMVB App!
Ga naar portaal

Meer info...

Missie

Even kort voorstellen

Boekhoudkantoor DMVB in Essen heeft meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van kmo’s en grote ondernemingen bij hun financieel, fiscaal en bedrijfsbeheer.

Wij streven naar een klantvriendelijke en persoonlijke service en richten ons op wederzijds respect en een deskundige begeleiding van onze cliënten in een ontspannen kader.

Waarvoor kan u bij ons terecht

Onze diensten

Oprichting

Oprichting

Bij het starten van een onderneming is het belangrijk om de juiste structuur de kiezen. Boekhoudkantoor DMVB heeft hiervoor de nodige expertise om de juiste structuur te kiezen voor uw onderneming. Bij de oprichting zorgen wij voor alle nodige verplichtingen, bv. publicatie Belgisch Staatsblad, inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BTW registratie, sociale zekerheid zelfstandigen, ...
Begeleiding

Begeleiding

Boekhoudkantoor DMVB staat in voor de begeleiding van begin tot einde. Wij passen ons aan naar de noden van de cliënt. Al onze cliënten worden regelmatig uitgenodigd voor een tussentijdse bespreking.
Boekhouding

Boekhouding

Alle facturen en bankuittreksels worden door ons nauwkeuring en tijdig verwerkt volgens de regels van de kunst.
Fiscaliteit

Fiscaliteit

Naast de verwerking van de boekhouding moet een onderneming nog aan diverse fiscale verplichtingen voldoen. Hierbij denken we bv. aan de BTW aangifte, aangifte personenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting, ... Alle formaliteiten nemen wij voor onze rekening.
Rapportage

Rapportage

Boekhoudkantoor DMVB zorgt voor de nodige rapportage op basis van de noden van de cliënt. Zo kan de cliënt snel en efficiënt de cijfers van het bedrijf opvolgen, en kan de ondernemer zich vooral bezig houden met ondernemen, namelijk hun core business.
Fiscale optimalisatie

Fiscale optimalisatie

Op basis van onze tussentijdse besprekingen en de tussentijdse cijfers die door ons worden opgemaakt, krijgt u een helder beeld van uw bedrijf en kan u de nodige opvolging hiervoor doen. Wij evalueren en optimaliseren op geregelde tijdstippen uw fiscale situatie.
Bijstand bij overdracht

Bijstand bij overdracht

Vroeg of laat wordt iedere onderneming geconfronteerd met de overdracht en opvolging van de onderneming of vennootschap (al dan niet familiale onderneming) naar een nieuwe generatie. Boekhoudkantoor DMVB anticipeert, helpt bij de overdracht, bij het verzamelen van financiële informatie over uw bedrijf en zoekt naar de meest voordelige oplossing op niveau van boekhouding en fiscaliteit.
Onafhankelijk bestuurder

Onafhankelijk bestuurder

Boekhoudkantoor DMVB is lid van het ITAA en is gecertifieerd om te zetelen als onafhankelijk bestuurder. Wij bezitten de know how en ervaring om op te treden als onafhankelijk bestuurder in vennootschappen.
Bijzondere opdrachten

Bijzondere opdrachten

Als 'Certified Tax Accountants' zijn wij ook in de mogelijkheid een aantal voorbehouden opdrachten uit te voeren, met name het opstellen van wettelijk verplichte controleverslagen in het kader van volgende bijzondere mandaten:
 • Vrijwillige ontbinding en vereffening van vennootschappen
 • Omzetting van vennootschapsvorm
 • Fusies en splitsingen
 • De uitgifte van aandelen zonder nominale waarde onder factiewaarde

Laatste nieuws

Actueel

Deadline BTW aangifte 1e kwartaal 2024

Deadline BTW aangifte 1e kwartaal 2024

27/03/2024
De BTW aangifte voor het eerste kwartaal van 2024 moet voor 20/04/2024 gebeuren.
Deadline BTW aangifte 1e kwartaal 2024 - De BTW aangifte voor het eerste kwartaal van 2024 moet voor 20/04/2024 g

Deadline BTW aangifte 1e kwartaal 2024

27/03/2024
De BTW aangifte voor het eerste kwartaal van 2024 moet voor 20/04/2024 gebeuren.
Deadline voorafbetalingen

Deadline voorafbetalingen

27/03/2024
De voorafbetaling voor het eerste kwartaal (voor boekjaren gelijk aan het kalenderjaar) moet voor 10/04/2024 gebeuren
Deadline voorafbetalingen - De voorafbetaling voor het eerste kwartaal (voor boekjaren gelijk aan het

Deadline voorafbetalingen

27/03/2024
De voorafbetaling voor het eerste kwartaal (voor boekjaren gelijk aan het kalenderjaar) moet voor 10/04/2024 gebeuren
Deadline BTW listing

Deadline BTW listing

26/03/2024
Iedere BTW plichtige moet voor 31/03/2024 de zogenaamde BTW listing indienen voor inkomstenjaar 2023
Deadline BTW listing - Iedere BTW plichtige moet voor 31/03/2024 de zogenaamde BTW listing indi

Deadline BTW listing

26/03/2024
Iedere BTW plichtige moet voor 31/03/2024 de zogenaamde BTW listing indienen voor inkomstenjaar 2023

Digitaliseer je boekhouding

DMVB App

Wij zijn volop bezig met de ontwikkeling van de “DMVB-software”. Dit is een software die gebruikt wordt door de ondernemer om de boekhouding volledig te digitaliseren. De facturen worden automatisch doorgestuurd naar ons, zodat wij deze kunnen verwerken. Er bestaat ook een mogelijkheid om 3-maandelijkse rapportage te raadplegen.

Daarnaast kan de ondernemer op elk moment zijn facturen raadplegen, er kunnen betaalbestanden gecreëerd worden uit deze software, …